Vi utför hemtjänst inom Umeå Kommun och erbjuder både personlig omvårdnad och service. Vi samarbetar med Umeå Kommun vilket innebär att vår utgift är densamma som kommunens.


Vår värdegrund är att alla människor har ett lika värde, rätt till självbestämmande och integritet. Vi känner ett personligt engagemang och ansvar för att förmedla hög kvalitet, gott bemötande samt en väl fungerande omsorg.


Vi försöker alltid göra det lilla extra för våra kunder och satsar mycket på att våra kunder ska uppleva en hög personalkontinuitet, det vill säga att det är samma personal som kommer varje dag.

Vår Personal

Hos oss arbetar engagerade medarbetare som alltid försöker göra det lilla extra för just dig. Arbetet leds av vår verksamhetschef som är legitimerad sjuksköterska och personalen som jobbar ute hos våra kunder är utbildade undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet.

Bli Kund

Lika Värde Omsorg vänder sig till kunder som  behöver stöd och hjälp i det dagliga livet. Vårt mål är att den enskilde ska leva ett självständigt liv under trygga och meningsfulla förhållanden, trots ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Avlösning


Du som vårdar en närstående anhörig kan få hjälp med avlösning.

Ansök om avlösning hos kommunen och tala om att du vill ha Lika Värde Omsorg som utförare, så hjälper vi dig med en avlösare som du känner förtroende för.


Vi kan även hjälpa dig komma i kontakten med Kommunen.  Kontakta oss för mer information.