HEMTJÄNST


För att du som kund ska känna trygghet och kontinuitet hos oss är personligt engagemang viktigt.


Vill du veta mer om Hemtjänst? klicka här

STÄD


Vi utför hemstäd, kontorsstäd, flyttstäd och andra hushållsnäratjänster.


Vill du veta mer om städjänster? klicka här

AVLÖSNING


Du som vårdar en närstående anhörig kan få hjälp med avlösning.


Vill du veta mer om Avlösning? klicka här

Välkommen till Lika Värde Omsorg


Lika Värde Omsorg är en auktoriserad hemtjänst företag i Umeå kommun genom LOV, Lagen Om Valfrihetssystem. Det innebär att du som har ett kommunalt beslut om hemtjänst i Umeå kan välja Lika Värde Omsorg som utförare av din hemtjänst, både för service- och omvårdnadstjänster.


För oss på Lika Värde Omsorg är det viktigt att du känner dig trygg med oss och de insatser som vi utför hemma hos dig. Vi utformar hemtjänst som är anpassad efter dina behov och önskemål. Vi ser alltid till att det finns någon bland våra medarbetare som talar ditt språk och känner till din kultur.